תנאי שימוש באתר (תקנון)

מבוא

אתר האינטרנט UPF.co.il או UpFree.Net או upfile.co.il או upfire.co.il (להלן "האתר", "באתר") מברך אותך על שימושך באתר. שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש הכתובים בדף זה.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
עצם שימושך באתר מהווה הסכמה מלאה של כל התנאים וההגבלות המפורטים בתנאי שימוש אלו. השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים והגבלות שיפורטו בדף זה.


תוכן האתר
אין האתר אחראי על התוכן המוצג, בין אם הוכנס על-ידי משתמשים כלשהם ובין אם הוכנס על-ידי בעלי האתר.
אין האתר אחראי על הקישורים המוצגים או על תוכנם של הקישורים או על הקבצים המועלים לאתר.

בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר.


חל איסור מוחלט להעלות קבצים מאחד או יותר מהסוגים הבאים:

  • קבצים המפרים זכויות יוצרים
  • קבצים בעלי תוכן פורנוגרפי
  • קבצים המכילים וירוסים או רושעות למיניהם
  • קבצים המפרים את חוקי מדינת ישראל

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק כל קובץ ו/או תוכן כלשהו מהאתר ללא בקשת רשות ממעלה התוכן וללא הודעה מוקדמת. אין להסתמך על האתר כמקור יחיד לשמירת תכנים בלעדיים.

בעלי האתר מסירים מעצמם כל סוג של אחריות אשר נובעת משימוש לרעה אשר נעשה בקבצים המועלים דרך האתר.
בעלי האתר אינם לוקחים אחריות על הקבצים המועלים לשרתי האתר או כל נזק הנגרם כתוצאה משימוש באתר. 

בעלי האתר רשאים לא לפרסם, להסיר, לשנות תכנים באתר בין אם מדובר בתכנים שהועלו על-ידי המשתמשים ובין אם מדובר בתכנים שהועלו על-ידי בעלי האתר.
בעלי האתר לא יישאו באחריות על נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה מתכנים המופיעים באתר.
בעלי האתר רשאים לאסוף כל מידע שנשלח על-ידך באמצעות האינטרנט, בכלל זה גם כתובת IP, עוגיות וכדומה ולמסור אותו לכל דורש, על-פי שיקול דעתם.

 באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי UpFree אלא בידי גורמים אחרים.קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד
אין ל UpFree-שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין האתר נושא בשום אחריות לתכנים ולמידע המופיעים בהם.
אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

 

שימוש לרעה באתר

הגולש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר שלא לפי ייעודו, מטרתו, והשירותים המוצעים בו לרבות –

  • סריקה של האתר בתוכנה המיועדת לאגירת נתונים, איסוף מידע או לכל מטרה אחרת
  • חדירה לשרתי ומערכות האתר
  • דימוי גולש והעלאת קבצים או הורדתם באמצעות תוכנה

 

התחייבות לשירות הניתן באתר ולזמינותו
האתר רשאי לשנות את כל התכנים ואינו מתחייב לשמור על התכנים כפי שהוכנסו על-ידי המשתמשים. האתר רשאי לסגור או לשנות את מבנה האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
האתר אינו מתחייב לזמינות מלאה מכל סיבה שהיא, ועל-כן לא תהא לך כל טענה או דרישה עבור בעיות כלשהן באתר שגרמו נזק כלשהו.

אחריות לפרסומות

הפרסומות המוצגות באתר שייכות לגורם צד ג' המתאים את הפרסומות לעמוד. לבעלי האתר אין שליטה על תוכן

הפרסומות ועל כן לא אחראים עליו, על בדיקת תקינותו או תוכנו.

 

שיתוף כתובת דוא"ל (דואר אלקטרוני)
בעת הכנסת כתובת דוא"ל לאתר הינך מתחייב כי כתובת הדוא"ל שסיפקת שלך ובבעלותך. בנוסף, עצם הכנסת כתובת המייל מהווה הסכמה לקבלת הודעות דוא"ל מהאתר ולא תהא לך כל דרישה, טענה או תביעה כלפי בעלי האתר בגין שליחת הודעות בדואר האלקטרוני.
הכנסת כתובת דוא"ל שאינה שלך מהווה הפרה של תנאי השימוש ובכך את/ה מקבל את האחריות המלאה על תלונות או תביעות כלשהן מצד בעל כתובת הדוא"ל האמיתי.

שימוש בתכני האתר

אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא רשות בכתב מבעלי האתר
אין להעתיק או לשכפל תכנים מאתר.

 

מדיניות פרטיות

האתר עשוי לאחסן עוגיות בדפדפן שלך אשר כוללות מידע על קבצים שהעלית או הורדת וזאת על מנת לשפר את חווית השימור באתר. תוכל להסיר את העוגיות בכל עת דרך הדפדפן.

הסרת עוגיות אלו עשויה לגרוע מחווית השימוש ואיבוד קישורים לקבצים שהועלו

כמו כן, נשמרות עוגיות שמזהות את המשתמש והמחשב לצורך שיוך לקבצים והימנעות מהכנסה חוזרת של סיסמא בכניסה לאתר

האחריות על הקבצים שמועלים לאתר זה מוטלת על המשתמשים בלבד.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בקבצים שהורדו מן האתר.